Die administratiewe funksionering van bewindsinstellings in die Ciskei met besondere verwysing na plaaslike bestuur

- Groenewald, David Marais