https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Thanda umelwane wakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68236 Wed 27 Sep 2023 13:15:00 SAST ]]> Thanda umelwane wakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68234 Wed 27 Sep 2023 13:14:44 SAST ]]> Thanda umelwane wakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68235 Wed 27 Sep 2023 13:07:41 SAST ]]> Uthixo uluthando https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68204 Wed 27 Sep 2023 11:01:26 SAST ]]> Title Not Specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68177 Wed 27 Sep 2023 09:59:34 SAST ]]> Nkosi nkosi, yiba nenceba https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68178 Wed 27 Sep 2023 09:59:17 SAST ]]> Title Not Specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68174 Wed 27 Sep 2023 09:45:14 SAST ]]> Title Not Specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68171 Wed 27 Sep 2023 09:18:58 SAST ]]> Title Not Specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68169 Wed 27 Sep 2023 09:16:34 SAST ]]> Title Not Specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68167 Wed 27 Sep 2023 09:09:28 SAST ]]> Uze uyithand' iNkosi uThixo wakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68026 Wed 20 Sep 2023 15:06:26 SAST ]]> Ndavuma ndabekw' izandla ndayithabatha Evangeli https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68025 Wed 20 Sep 2023 14:59:33 SAST ]]> Noma indlela inameva siyathandaza https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68024 Wed 20 Sep 2023 14:45:38 SAST ]]> Usisiqalo nesiphelo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68023 Wed 20 Sep 2023 14:24:27 SAST ]]> Amazwi akho Nkosi asinik' ukhanyo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68022 Wed 20 Sep 2023 14:17:56 SAST ]]> UKristu uvukile haleluya https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68021 Wed 20 Sep 2023 14:10:27 SAST ]]> Morena re haohele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68020 Wed 20 Sep 2023 14:05:15 SAST ]]> Ntsikana's Great Hymn https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60802 Wed 18 Jan 2023 15:13:19 SAST ]]> Ntsikana's Great Hymn https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60798 Wed 18 Jan 2023 15:06:26 SAST ]]> Ntsikana's Great Hymn https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60793 Wed 18 Jan 2023 15:06:12 SAST ]]> Sele Ahom https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60800 Wed 18 Jan 2023 15:06:11 SAST ]]> Sele Ahom https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60797 Wed 18 Jan 2023 14:58:46 SAST ]]> Ntsikana's Great Hymn https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60791 Wed 18 Jan 2023 14:52:25 SAST ]]> Sele Ahom https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60789 Wed 18 Jan 2023 14:45:20 SAST ]]> Senze senze https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67995 Tue 19 Sep 2023 16:16:39 SAST ]]> Konyana ya Modimo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67994 Tue 19 Sep 2023 15:48:45 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68325 Thu 28 Sep 2023 14:52:17 SAST ]]> Thanda umelwane wakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68322 Thu 28 Sep 2023 14:45:50 SAST ]]> Thanda umelwane wakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68321 Thu 28 Sep 2023 14:45:45 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68323 Thu 28 Sep 2023 14:45:45 SAST ]]> Nkosi, ukufa kwakho siyakwazisa https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68319 Thu 28 Sep 2023 14:17:40 SAST ]]> Nkosi, ukufa kwakho siyakwazisa https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68318 Thu 28 Sep 2023 14:17:34 SAST ]]> Uxolo novuyo maluze nathi nje ngoFrancis https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68317 Thu 28 Sep 2023 14:10:10 SAST ]]> Uxolo novuyo maluze nathi nje ngoFrancis https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68316 Thu 28 Sep 2023 14:10:02 SAST ]]> Sithanda ukudumisa iNkosi ngokucula https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68314 Thu 28 Sep 2023 14:03:32 SAST ]]> Sithanda ukudumisa iNkosi ngokucula https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68313 Thu 28 Sep 2023 14:03:17 SAST ]]> Uxolo novuyo maluze nathi nje ngoFrancis https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68315 Thu 28 Sep 2023 14:01:34 SAST ]]> Sithanda ukudumisa iNkosi ngokucula https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68312 Thu 28 Sep 2023 13:56:03 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68311 Thu 28 Sep 2023 13:51:27 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68300 Thu 28 Sep 2023 13:00:35 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68303 Thu 28 Sep 2023 13:00:15 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68299 Thu 28 Sep 2023 12:53:22 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68269 Thu 28 Sep 2023 10:47:23 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68266 Thu 28 Sep 2023 10:40:28 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68268 Thu 28 Sep 2023 10:38:09 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68265 Thu 28 Sep 2023 10:32:50 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68264 Thu 28 Sep 2023 10:26:15 SAST ]]> Nkosi siyalibulela ilizwi Lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68263 Thu 28 Sep 2023 10:23:38 SAST ]]> Kyrie https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:71359 Thu 25 Jan 2024 14:51:55 SAST ]]> Uzuko kuThix' enyangweni https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:71357 Thu 25 Jan 2024 14:45:50 SAST ]]> Khawenze Somandla khawenze sibe banye https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:71358 Thu 25 Jan 2024 14:43:58 SAST ]]> Ungcwele ungcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68825 Mon 09 Oct 2023 14:22:19 SAST ]]> Yiza Nkosi uzimanye kwakhona https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61460 Mon 06 Feb 2023 13:07:37 SAST ]]> Siyavuma Nkosi ibaneceba khuthi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61462 Mon 06 Feb 2023 13:07:22 SAST ]]> Mbobulelani kuye = Antiphon https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61455 Mon 06 Feb 2023 12:53:23 SAST ]]> Thixo bawo siyakubulela = Antiphon https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61451 Mon 06 Feb 2023 12:39:23 SAST ]]> Thetha Nkosi ndiphulaphule = Antiphon https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61453 Mon 06 Feb 2023 12:39:18 SAST ]]> Nkosi yandisa ukholo lwethu = Antiphon https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61452 Mon 06 Feb 2023 12:39:16 SAST ]]> Hosana haleluya amen = Antiphon https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61450 Mon 06 Feb 2023 12:32:27 SAST ]]> Amen https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61426 Mon 06 Feb 2023 10:12:25 SAST ]]> Lamb of God https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61428 Mon 06 Feb 2023 10:12:17 SAST ]]> Glory glory https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61427 Mon 06 Feb 2023 10:12:12 SAST ]]> Maria nina kaThixo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61424 Mon 06 Feb 2023 10:05:30 SAST ]]> Usisiqalo nesiphelo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61423 Mon 06 Feb 2023 10:05:29 SAST ]]> Nkosi ibaneceba https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61425 Mon 06 Feb 2023 10:05:22 SAST ]]> Maria nina kaThixo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61422 Mon 06 Feb 2023 10:05:10 SAST ]]> Maria nina kaThixo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61410 Mon 06 Feb 2023 09:16:22 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68354 Fri 29 Sep 2023 10:11:57 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68350 Fri 29 Sep 2023 09:58:43 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68351 Fri 29 Sep 2023 09:58:09 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68349 Fri 29 Sep 2023 09:51:24 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68345 Fri 29 Sep 2023 09:44:56 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68346 Fri 29 Sep 2023 09:44:24 SAST ]]> Wathi uYesu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68342 Fri 29 Sep 2023 09:35:40 SAST ]]> Gloria https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:71362 Fri 26 Jan 2024 11:36:04 SAST ]]> Moya oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:71361 Fri 26 Jan 2024 11:29:05 SAST ]]> Nkosi Nkosi yiba nethemba https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:71360 Fri 26 Jan 2024 11:22:30 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60469 Fri 13 Jan 2023 15:13:32 SAST ]]> Title Not Specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60468 Fri 13 Jan 2023 15:13:31 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60466 Fri 13 Jan 2023 15:06:35 SAST ]]> Nkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60467 Fri 13 Jan 2023 15:06:32 SAST ]]> Dumisani https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60463 Fri 13 Jan 2023 14:59:59 SAST ]]> Nkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60465 Fri 13 Jan 2023 14:59:37 SAST ]]> Igazi Lemvana https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60462 Fri 13 Jan 2023 14:59:33 SAST ]]> Uthixo Uluthando https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60464 Fri 13 Jan 2023 14:59:31 SAST ]]> Our Father https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60461 Fri 13 Jan 2023 14:52:33 SAST ]]> Jesus, Lamb of God https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60460 Fri 13 Jan 2023 14:52:32 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60458 Fri 13 Jan 2023 14:45:47 SAST ]]> Amen https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60459 Fri 13 Jan 2023 14:45:37 SAST ]]> Holy, Holy https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60457 Fri 13 Jan 2023 14:38:51 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60452 Fri 13 Jan 2023 14:10:47 SAST ]]> Giving our gifts to God https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60450 Fri 13 Jan 2023 14:03:51 SAST ]]> Siyabonga https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60448 Fri 13 Jan 2023 13:56:49 SAST ]]> Thanda https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60449 Fri 13 Jan 2023 13:56:48 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60447 Fri 13 Jan 2023 13:56:45 SAST ]]> Bow Psalm https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60445 Fri 13 Jan 2023 13:49:31 SAST ]]> Nkosi, Nkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60442 Fri 13 Jan 2023 11:15:43 SAST ]]> Gloria https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60441 Fri 13 Jan 2023 11:08:32 SAST ]]> The Lord is Risen https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60440 Fri 13 Jan 2023 11:01:38 SAST ]]> Sele Ahom https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:60439 Fri 13 Jan 2023 10:54:38 SAST ]]>