https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67189 Wed 30 Aug 2023 16:10:01 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67188 Wed 30 Aug 2023 16:09:51 SAST ]]> INkosi mayibe nani https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67187 Wed 30 Aug 2023 16:02:31 SAST ]]> Nkosi yiba nenceba kuthi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67183 Wed 30 Aug 2023 15:35:35 SAST ]]> Nkosi yiba nenceba kuthi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67180 Wed 30 Aug 2023 15:31:22 SAST ]]> Bonke badilawi ngoMoya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67178 Wed 30 Aug 2023 15:28:36 SAST ]]> Yiza moya onyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67177 Wed 30 Aug 2023 15:28:27 SAST ]]> INkosi mayibe nani https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67171 Wed 30 Aug 2023 15:07:01 SAST ]]> Uxolo lweNkosi malibe nani ngamaxesha onke https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67169 Wed 30 Aug 2023 15:06:46 SAST ]]> Bawo Wethu osezulwini https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67168 Wed 30 Aug 2023 15:06:17 SAST ]]> Amen https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67164 Wed 30 Aug 2023 14:46:04 SAST ]]> Ungcwele, ungcwele, ungcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67162 Wed 30 Aug 2023 14:46:04 SAST ]]> INkosi mayibe nani https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67160 Wed 30 Aug 2023 14:38:52 SAST ]]> UZuko kuThixo enyangweni https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67158 Wed 30 Aug 2023 14:31:44 SAST ]]> Nkosi yiba nenceba kuthi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67157 Wed 30 Aug 2023 14:28:52 SAST ]]> Asiyi ngaphi? Asiyi ngapha https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67133 Wed 30 Aug 2023 12:11:26 SAST ]]> Ayathath' ayaphuz' amadoda https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67129 Wed 30 Aug 2023 11:50:37 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67126 Wed 30 Aug 2023 11:22:31 SAST ]]> Ziph' izinkomo we nkonyana https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67124 Wed 30 Aug 2023 11:16:02 SAST ]]> Uyamemeza, usedolobeni https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67121 Wed 30 Aug 2023 11:10:03 SAST ]]> We msele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67120 Wed 30 Aug 2023 11:09:35 SAST ]]> Ladum' emahlathini https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67119 Wed 30 Aug 2023 11:02:10 SAST ]]> Lashona https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67116 Wed 30 Aug 2023 10:54:41 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67115 Wed 30 Aug 2023 10:54:39 SAST ]]> INkosi ayibe nani https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67104 Wed 30 Aug 2023 10:05:44 SAST ]]> Ngiyakholwa, Nkulunkulu yise https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67102 Wed 30 Aug 2023 09:58:49 SAST ]]> Udumo alube kuNkulunkulu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67101 Wed 30 Aug 2023 09:47:05 SAST ]]> Nkosi Sihawukele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67098 Wed 30 Aug 2023 09:30:20 SAST ]]> Uthixo uluthando https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68204 Wed 27 Sep 2023 11:01:26 SAST ]]> Jesu, Msindisi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67090 Tue 29 Aug 2023 15:20:35 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67089 Tue 29 Aug 2023 15:13:28 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67088 Tue 29 Aug 2023 14:59:40 SAST ]]> Woza Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67087 Tue 29 Aug 2023 14:52:23 SAST ]]> The Gloria https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62021 Tue 28 Feb 2023 12:11:06 SAST ]]> Credo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62020 Tue 28 Feb 2023 12:11:00 SAST ]]> Amen https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62019 Tue 28 Feb 2023 12:04:00 SAST ]]> Responses to the offertory prayer https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62016 Tue 28 Feb 2023 12:03:52 SAST ]]> Umhlakukhala itlilongo lakho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62018 Tue 28 Feb 2023 11:56:58 SAST ]]> Responses to the offertory prayer https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62017 Tue 28 Feb 2023 11:56:54 SAST ]]> Sanctus https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62015 Tue 28 Feb 2023 11:43:04 SAST ]]> Libra nos https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62014 Tue 28 Feb 2023 11:15:10 SAST ]]> Setting of the Sanctus https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62012 Tue 28 Feb 2023 11:07:58 SAST ]]> Pater Noster https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62013 Tue 28 Feb 2023 11:07:58 SAST ]]> Kyrie https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62010 Tue 28 Feb 2023 11:01:05 SAST ]]> Thathani izipho https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62011 Tue 28 Feb 2023 11:00:57 SAST ]]> Sanctus https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62008 Tue 28 Feb 2023 10:53:58 SAST ]]> Amakhosikazi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62009 Tue 28 Feb 2023 10:53:52 SAST ]]> Konke kukhona https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62007 Tue 28 Feb 2023 10:46:57 SAST ]]> Maria mandla ami https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62006 Tue 28 Feb 2023 10:39:52 SAST ]]> Alleluia https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62004 Tue 28 Feb 2023 10:33:00 SAST ]]> Ngoba ngowako umbuso namandla https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62003 Tue 28 Feb 2023 10:32:57 SAST ]]> Apostles Creed https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62005 Tue 28 Feb 2023 10:32:52 SAST ]]> Ngoba ngowako umbuso namandla https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62002 Tue 28 Feb 2023 10:26:10 SAST ]]> Pater Noster https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62001 Tue 28 Feb 2023 10:12:10 SAST ]]> Amen https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:62000 Tue 28 Feb 2023 10:05:03 SAST ]]> Responses for the Missa lika Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61999 Tue 28 Feb 2023 09:43:52 SAST ]]> Agnus dei from the Missa lika Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61998 Tue 28 Feb 2023 09:37:18 SAST ]]> The Creed from the Missa lika Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61996 Tue 28 Feb 2023 09:36:58 SAST ]]> Sanctus from the Missa lika Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61997 Tue 28 Feb 2023 09:36:57 SAST ]]> The Gloria of the Missa lika Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61994 Tue 28 Feb 2023 09:16:09 SAST ]]> Agnus Dei https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68863 Tue 10 Oct 2023 10:23:46 SAST ]]> Gloria https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68861 Tue 10 Oct 2023 10:19:41 SAST ]]> Sanctus https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68862 Tue 10 Oct 2023 10:19:32 SAST ]]> Kyrie https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:68860 Tue 10 Oct 2023 10:12:50 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70810 Tue 09 Jan 2024 09:28:04 SAST ]]> Kyrie of the Missa lika Moya Oyingcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61984 Mon 27 Feb 2023 13:00:20 SAST ]]> Namhla umanizw' izwi leNkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61981 Mon 27 Feb 2023 12:39:09 SAST ]]> Kyrie https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61979 Mon 27 Feb 2023 12:39:08 SAST ]]> Halalisang Amen eNkosini https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61977 Mon 27 Feb 2023 12:32:08 SAST ]]> Halalisang Amen eNkosini https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61978 Mon 27 Feb 2023 12:25:14 SAST ]]> Pater Noster https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61976 Mon 27 Feb 2023 12:18:07 SAST ]]> Ngiyakuthanda Nkosi yami https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61975 Mon 27 Feb 2023 12:04:21 SAST ]]> Setting of the response https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61973 Mon 27 Feb 2023 11:57:13 SAST ]]> Lowo ungahle abemkhulu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:61974 Mon 27 Feb 2023 11:57:07 SAST ]]> Mvana kaThixo https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64107 Mon 08 May 2023 11:36:27 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70809 Mon 08 Jan 2024 16:06:09 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70807 Mon 08 Jan 2024 15:58:43 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70808 Mon 08 Jan 2024 15:58:39 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70806 Mon 08 Jan 2024 15:58:21 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70804 Mon 08 Jan 2024 15:52:07 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70805 Mon 08 Jan 2024 15:51:26 SAST ]]> Building Zululand University Anthem https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70803 Mon 08 Jan 2024 15:30:56 SAST ]]> Building Zululand University Anthem https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:70802 Mon 08 Jan 2024 15:24:15 SAST ]]> Hosannah, Hosannah https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67031 Fri 25 Aug 2023 15:27:24 SAST ]]> Hosanna kunyana kaDavide https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67029 Fri 25 Aug 2023 15:20:05 SAST ]]> Yiba nenceba kuthi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67017 Fri 25 Aug 2023 14:18:17 SAST ]]> Ngokuba ngobakho ubunkumkani, namandla nozuko, ngonaphakade https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67015 Fri 25 Aug 2023 14:10:23 SAST ]]> Bawo wethu https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67013 Fri 25 Aug 2023 14:10:13 SAST ]]> Ungcwele, ungcwele https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67011 Fri 25 Aug 2023 14:04:02 SAST ]]> Umdali wezulu nomhlaba https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67008 Fri 25 Aug 2023 13:49:45 SAST ]]> Uxolo emhlabeni https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67006 Fri 25 Aug 2023 13:35:38 SAST ]]> Yiba nenceba Nkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67005 Fri 25 Aug 2023 13:29:10 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64391 Fri 19 May 2023 14:45:05 SAST ]]> Title not specified https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64378 Fri 19 May 2023 14:24:32 SAST ]]> Ungcwele Nkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64097 Fri 05 May 2023 14:58:55 SAST ]]> Nkosi Nkosi yiba nenceba kuthi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64094 Fri 05 May 2023 14:52:13 SAST ]]> Uzuko kuThixo enyangweni https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64096 Fri 05 May 2023 14:52:07 SAST ]]> Ntsikana's Great Hymn https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:64073 Fri 05 May 2023 12:59:55 SAST ]]> Ngoba ngoWakho umusa namandla https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67305 Fri 01 Sep 2023 12:53:36 SAST ]]> Namhla, uma nizwa izwi leNkosi https://commons.ru.ac.za/vital/access/manager/Repository/vital:67303 Fri 01 Sep 2023 12:46:29 SAST ]]>